Çağrı Market
location_icon
Teslimat AdresiTeslimat Adresi Seçiniz
Sizin İçin Seçtiklerimiz

Çerez Politikası

Çerez Politikaları

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

 

ÇAĞRI GIDA TEMİZLİK MADDELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("Şirket" olarak anılacaktır) tarafından işletme ve yürütüm faaliyetleri sürdürülen cagri.com  web sitesi üyeliği, Çağrı Market mobil uygulamaları ve üyeliği, Çağrı Market markalarının yer aldığı online ticaret platformu ya da dijital ortamda kullanımınıza sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi yada çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte "Platform" olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden ("Çerezler") faydalanmaktayız. Ayrıca mobil uygulamamız içerisinde, Site'de kullanılan çerezlerle benzer işlevlere sahip SDK'lar (Software Development Kit) da kullanılmaktadır. Bu Çerez Politikası ("Politika"),ÇAĞRI GIDA TEMİZLİK MADDELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  tarafından yönetilen Platform için geçerli olup çerezler ve SDK'lar Politika'da açıklanan şekilde kullanılacaktır.

 

Bu Politika'nın amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin ve Uygulama'da kullanılan SDK'ların cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerezler sayesinde web sitelerimiz ve uygulamalarımıza ait sunucular size ait cihazları tanıyarak örneğin dil tercihlerinizi, kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifrelerinizi veya alışveriş sepetinizde yer alan ürünlerin hatırlanmasını, site üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar. Çerezler ayrıca web sitemizi ya da uygulamamızın ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde, internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni'nin amacı, Platform'un ziyareti esnasında kullanılmakta olan Çerezler gibi teknolojiler yoluyla kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde Platform'un hangi amaçlarla hangi tür Çerezleri kullandığımızı ve bu Çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Şirket olarak Platform'da Çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamıza yeni çerezler ekleyebiliriz. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Platform'da yayımlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla ("Amaçlar") Kanun'un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Platform ziyaretiniz kapsamında veya kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda farklı amaçlarla çerezler ve SDK'lar kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin ve SDK'ların türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir. 

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, Platform'u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" ve "Kanunlarda açıkça öngörülmesi" veri işleme şartına dayanmaktayız.

İşlevsel Çerezler

İşlevsel çerezler, Platformumuzda kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak "açık rızanıza" dayanmaktayız.

Performans ve Analitik Çerezleri

Performans çerezleri, Platform'u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform'un trafiğini optimize edebiliriz. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak "açık rızanıza" dayanmaktayız.

Pazarlama ve Reklam Çerezleri

Pazarlama ve reklam çerezleri, sizlere Platform'da veya Platform haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Bu reklamlar Şirket'in yönetimini yürüttüğü dijital kanallardan gösterilebileceği gibi, 3. kişilere ait mecralarda da sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir. Pazarlama ve reklam çerezleri aynı zamanda, sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

 

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen pazarlama ve reklamcılık faaliyetlerine ilişkin olduğu durumlar için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak "açık rızanıza" dayanmaktayız.

Üçüncü Taraf İnternet Siteleri ve Uygulamalar

Program ortaklarımız ayrıca, kendi internet sitelerine ve uygulamalarına yerleştirilmiş çerezlerden elde edilen bilgileri Şirket ile paylaşmayı seçebilir. Şirket , program ortaklarımıza ait olan internet siteleri ve uygulamalara yerleştirilmiş olan ve aşağıdaki Platform'da Kullanılan Çerezler tablosunda yer alan çerezler haricinde herhangi bir çereze erişemez. Program ortakları ve bağlı kuruluşlar tarafından paylaşılan veya Şirket tarafından Program ortakları ve bağlı kuruluşların web siteleri ve uygulamalarından toplanan bilgiler, Şirketile paylaştığınız ve Şirket'in sizin hakkınızda aldığı diğer bilgilerle birleştirilebilir. Bu çerezler, Şirket'e ait Platform'a yerleştirilen çerezlerle aynı amaçlara hizmet eder ve bu amaçlar; içerikleri (reklamlar dahil olmak üzere) kişiselleştirme, reklamları ölçme, analizler oluşturma ve daha güvenli bir deneyim sunmaktır.

 

Üçüncü taraf internet siteleri ve uygulamalara yerleştirilmiş çerezler üçüncü taraflara ait çerez politikalarında bulunmakla birlikte aşağıda yer alan Platform'da kullanılan çerezler tablosunun en alt kısmında yer alan Üçüncü Taraf İnternet Siteleri ve Uygulamalar başlıklı tabloda Program ortaklarımızın kendi internet siteleri ve uygulamalarına yerleştirilmiş hangi çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgileri Şirket ile paylaşmayı tercih ettikleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Ayrıca ticari elektronik ileti izni vermiş olmanız halinde kişisel verileriniz, Program Ortaklarının ürün ve hizmetlerinden Program üyelerine özel avantajlarla faydalanmanız için genel ve sizlere özelleştirilerek sunulması ve tanıtılması amacıyla işlenmektedir.

Saklandığı Süre Bakımından Çerezler

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe kadar veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır. İşbu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması." veri işleme şartına dayanmaktayız

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir. İşbu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak "açık rızanıza" dayanmaktayız.

Çerezler aracılığıyla Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde doğrudan veya dolaylı olarak Program ortaklarımıza, "Paylaşım yapılan taraflar bilgisi" olarak aşağıda belirtilen taraflara, Şirket'in hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile yurt içinde yer alan Tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun'un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartlarını kapsamında Kanun'un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarabiliriz.  

 

Platform üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcıları tarafından sağlanmaktadır. Bu üçüncü parti çerezler, istatistiksel verilerin toplanmasını ve bu şekilde Platform'un sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

 

Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama, işlem güvenliği verileriniz Platform kullanıcıları ve ziyaretçileri hakkında istatistiki veri elde edilmesi ve analizlerin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesi" amacıyla sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarına ve yurt dışında mukim veri işleyenlere , Kanun'un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun'un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

İnternet sitemizde bulunan çerez yönetim aracı aracılığıyla çerezlere onay vermeniz halinde; ilgili kişisel verileriniz, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanıza dayalı olarak Kurumsal Müşterilerimize aktarılabilecektir. Bu kapsamda; tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılara aktarılabilecektir.

 

İnternet sitemizde sizlere sunulan çerez yönetiminin teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımız aracılığıyla gerçekleştirilmesi sebebiyle çerezlerin kullanılmasına ilişkin açık rıza vermeniz halinde zorunlu çerezler haricindeki çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz yurt dışında yer alan teknolojik altyapı tedarikçilerimize aktarılacaktır. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına açık rıza vermek istememeniz halinde çerez yönetim aracı ile rızalarınızı yönetebilirsiniz.

Zorunlu Çerezler

 

Kullanılan ÇerezSağlayıcıAçıklama ve TercihlerKullanım Süresi
illow-consentillow.ioÇerez tercihleri kontrol etmek amaçlı kullanılır.Oturum Çerezi
__cf_bm.cagri.comKullanıcı ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır1 Saat
_cfuvid.cagri.comGüvenli ağ trafiğini yönetmektedir.Oturum Çerezi
__RequestVerificationTokenwww.cagri.comWeb uygulamaları tarafından yetkisiz içerik gönderilmesini engelleyen bir çerezdir.Oturum Çerezi
SERVERIDcagri.comTicimaxta bulunan Server ID'sini belirmektedir.Oturum Çerezi

 

İşlevsel Çerezler

 

Kullanılan ÇerezSağlayıcıAçıklama ve TercihlerKullanım Süresi
CultureSettingscagri.comSite üzerinde ülke/dil seçimi var ise seçilen kaydın teknik detaylarının tutulduğu cookiedir.Oturum Çerezi
ticimax_PopupSettingscagri.com/Kullanıcıya gösterilen pop uplar ve teknik verilerin tutulduğu alandır.30 Gün
TcmxSIDcagri.comTicimax server ID'sidir.Oturum Çerezi
SonZiyaretEdilenUrunlercagri.com/Sitemizde son ziyaret ettiğiniz ürünler listeleyebiliriz.7 Gün
Ticimax_Cart_Oturum ÇereziIDcagri.com/Sepete giden ziyaretçilerimizin bilgileri.Oturum Çerezi
ticimax-Cart-ProductNoticecagri.com/Sepet ürün bildirimidir.Oturum Çerezi
ticimax-Cart-Topcagri.com/Sepet alanıdır.Oturum Çerezi
ticimax-urunItemcagri.com/Ürünün kendisidir.Oturum Çerezi
ticimax-Cart-RightSideV3cagri.com/Sepetin sağ sayfası sağ alanıdır.Oturum Çerezi
lastVisitInfocagri.com/Son ziyaret bilgisidir.Oturum Çerezi
ticimax-headerMemberContentcagri.com/Header'da yani yukarı alanda üye giriş içeriğidir.Oturum Çerezi
ticimax-HeaderDesignCartcagri.com/Header alanında bulunan sepet ikonudur.Oturum Çerezi
ticimax-UrunVaryasyoncagri.com/Ürünlerin varyasyon değeridir. Örnek vermek gerekirse; renk, beden, kilo, ölçü. Diğer üründen ayırt eden ya da aynı ürünün diğer seçeneklerini belirtir.Oturum Çerezi
oncekiSayfaTakipcagri.com/Ziyaret ettiğiniz birr önceki sayfa bilgisidir.Oturum Çerezi
gelinenSayfaNocagri.com/Ziyarette bulunduğunuz sayfa sayısıdır.Oturum Çerezi
ticimax-UrunTakimAltcagri.com/Ürünlerini bir arada satmak isteyen kullanıcılar için tercih edilebilecek bir modüldür.Oturum Çerezi
ticimax-AksesuarlarSecenekcagri.com/Tavsiye edilen ürünler şeklinde grupları oluşturarak ürün yönetiminden ürün atamamızı gerçekleştirebiliriz.Oturum Çerezi
ticimax-SagBolumcagri.com/Sayfanın alanı belirtmektedir.Oturum Çerezi
ticimax-BenzerUrunlercagri.com/Ziyaret ettiğiniz ürünleri takip ederek size benzer ürünleri sunmak için kullanılır.Oturum Çerezi
ticimax-Etiketlercagri.com/Etiket yönetimi ile birbirinden farklı etiketler oluşturabilir ve bu etiketli ürünlere yönelik farklı kampanyalar kurgulayabiliriz.Oturum Çerezi
ticimax-IlgiliUrunlerSecenekcagri.com/Ana ürünün yanında birbirinden farklı ürünleri ya da kampanyalı ürünlerini sunduğumuz alandır.Oturum Çerezi
ticimax-SolBolumcagri.com/Sayfanın alanı belirtmektedir.Oturum Çerezi
ticimax-OdemeSeceneklericagri.com/Ürün detay alanındaki taksitlerin yer aldığı alandır.Oturum Çerezi
ticimax-Aksesuarlarcagri.com/Ana ürünün yanında çapraz satışla benzer tablolar eklemek için admin panelden Ürünler > Ürün Aksesuar Grupları modülünü kullanabiliriz.Oturum Çerezi
ticimax-SmallImagescagri.com/Küçük Görseller, ikon vb. kullandığımız alandır.Oturum Çerezi
ticimax-Zoomcagri.com/Ürün detayda yakınlaştırma sistemidirOturum Çerezi
ticimax-IlgiliUrunlercagri.com/Ürünleri birbirine bağlama modülüdur.Oturum Çerezi
ticimax-UrunOzelliklercagri.com/Birbirine bağladığımız ürünlerin değerleridir.Oturum Çerezi
ticimax-Fiyatlarcagri.com/Satılan ürünlerin Fiyat değerleridir.Oturum Çerezi
ticimax-IlgiliKombinlercagri.com/Kombin modülü ile birlikte kombin ürünlerinizi, takım ya da hediyeli ürünlerinizi kolay bir şekilde tek ürün olarak oluşturabilir ve satışını yapabilirsiniz.Oturum Çerezi
ticimax-UrunDetaycagri.com/Ürünlerin tek başına tüm özelliklerinin bulunduğu sayfadır.Oturum Çerezi

 

Performans ve Analitik Çerezleri

 

Kullanılan ÇerezSağlayıcıAçıklama ve Tercihler 
personaclick_segmentcagri.com/A/B test'lerde kullanıcıları 2'ye ayırmak için kullanılan cookie'dir.Oturum Çerezi
personaclick_Oturum Çerezi_codecagri.com/PersonaClick veritabanındaki benzersiz kullanıcı oturumu kimliğiOturum Çerezi
personaclick_Oturum Çerezi_last_actcagri.com/Benzersiz kullanıcı oturumu kimliğinin son kontrolünün zaman damgası2 Saat
personaclick_device_idcagri.com/PersonaClick database'in de yer alan unique(benzersiz) devide_ID bilgisidir. Rasgene atanır365 Gün
personaclick_lazy_recommenderscagri.com/Lazy load recommendation fonksiyonunun devreye geçmesi için olan cookie'dir.Oturum Çerezi
personaclick-popup-135cagri.com/Pop-up'in görünüp görünmediğini takip eden cookie'dir.0 Saat
_gidcagri.com/cagri.com da oturum açan Kullanıcılar'ı ayırt etmeye yarayan bir çerezdir.Oturum Çerezi
_gatcagri.com/cagri.com'un ziyaret yoğunluğunun arttığı zamanlarda kullanıcının talep oranının sınırlandırması için kullanılır.Oturum Çerezi
_ga_cagri.com/Oturum durumunu korumak için kullanılır.Oturum Çerezi
_gacagri.com/Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.Oturum Çerezi
OTZgoogle.comDaha doğru reklam gösterebilmek adına diğer cihazlarındaki aktivitelerinin bağlantısını kurar.24 Gün
SEARCH_SAMESITEgoogle.comSiteler arası çerez paylaşımını engeller.5 ay 7 gün
HSID, SIDgoogle.comKullanıcıya ait Google hesap ID'sinin ve en son giriş yaptığı tarihin dijital olarak imzalanmış ve şifrelenmiş kayıtlarıdır.1 yıl 35 gün
DVgoogle.comTercih edilen dil, aramada çıkan sonuç sayısı gibi kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini tutar.7 dakika
HSID, SIDgoogle.comKullanıcıya ait Google hesap ID'sinin ve en son giriş yaptığı tarihin dijital olarak imzalanmış ve şifrelenmiş kayıtlarıdır.1 yıl 35 gün
AECgoogle.comSorguların başka siteler tarafından değil, kullanıcı tarafından yapıldığını garantiler. Bu çerez herhangi bir sitenin kullanıcı adına hareket etmesini önlemek için kullanılır.6 ay

 

Reklam Pazarlama Çerezleri

 

Kullanılan ÇerezSağlayıcıAçıklama ve TercihlerKullanım Süresi
test_Kullanılan Çerez.doubleclick.netKullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemektir.0 Saat
_fbp.cagri.comMeta tarafından üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak amacıyla kullanılmaktadır.90 Gün
_gcl_aucagri.com/Web siteleri arası reklam verimliliği için yapılan testler için kullanılır.Oturum Çerezi
ADS_VISITOR_IDgoogle.comLinkedIn'in "ADS_VISITOR_ID" çerezi, ilgili reklamları göstermek için bir web sitesini ziyaret eden kullanıcılar hakkında bilgi toplamaktadır. 
SSID, SAPISID,APISID, SIDCC, SAPISIDgoogle.comGoogle Ads optimizasyonu için kullanılır.1 yıl 35 gün
NIDgoogle.comOturumu kapalı kullanıcıların son aramalara ve etkileşimlere dayanarak kullanıcının tercihlerini ve kişiselleştirilmiş reklamları saklar.6 ay
__Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-1PSIDCC, __Secure-1PSID, __Secure-1PAPISID, __Secure-3PAPISID, __Secure-1PSIDTS, __Secure-3PSIDTS, __Secure-ENIDgoogle.comKullanıcı ilgilerinden bir profil yaratmak ve kişiselleştirilmiş reklam gösterimi için tutulur.1 yıl 35 gün

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek "Ayarları kaydet" butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. 

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome 
https://support.google.com/accounts/ answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr -

Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma 

Safari 
https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732 -Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Çerez Politikası

Son güncellenme: 20/04/2023

Biz, ÇAĞRI, olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Çerez Nedir?

Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına, cihazlarına kaydedilen küçük dosyacıklardır. Çerezler vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerinin işleniyor olması sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kullanıcıların bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması gerekmektedir.

Bizler de siz sevgili ziyaretçilerimizin, web sitemizden en verimli şekilde yararlanabilmelerini ve siz sevgili ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerinin geliştirilebilmesini sağlamak adına, çeşitli çerezler kullanmaktayız.

1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.

2. Performans Çerezleri

Performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.

3. Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu sayede web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan çerezlerdir.

4. Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.

Çerezler İle İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?

Kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) bilgileriniz tarafımızca, çerezler (cookies) vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Web sitemizde, şüpheli eylemlerin tespiti yoluyla güvenliğin sağlanması, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansın artırılması, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı çerezler kullanmaktadır. Ayrıca kullanıcıların daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcılar ile buluşturulabilmesi amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı da söz konusudur.

Çerezler Nasıl Yönetilmektedir?

Tüm bu açıklamalardan sonra, hangi çerezlerin kullanılacağı konusu, tamamen kullanıcılarımızın özgür iradelerine bırakılmıştır. Çerez tercihlerinizi, tarayıcınızın ayarlarından silerek ya da engelleyerek, web sitemize adım attığınız anda yönetebilir ya da gelecekte, istediğiniz zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle [email protected] e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.